HOREB en leerlingadministratiesystemen

Iedere school heeft een leerlingadministratiesysteem. Steeds vaker zijn hieraan leerlingvolgsystemen verbonden. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen krijgen dan een plek binnen het administratiesysteem. Bekende voorbeelden hiervan zijn ParnasSys en ESIS. HOREB wordt vaak gezien als een observatiesysteem of kindvolgsysteem. In HOREB registreer je uiteraard gegevens over de ontwikkeling van kinderen, maar met HOREB doe je meer. Het is hét werkinstrument, de ‘gereedschapskoffer’, voor leerkrachten die Ontwikkelingsgericht Onderwijs willen vormgeven in hun groep. Het is bedoeld om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te sturen en te verbeteren. HOREB heb je nodig om: • voor alle leerlingen een doelgericht en toegesneden activiteitenaanbod te ontwerpen (themaplanningen en groepsplannen in het Activiteitenboek), je plannen bij te stellen en aan te vullen gedurende de themaperiode; • je begeleidende activiteiten te plannen, vast te stellen welke activiteiten een zone van naaste ontwikkeling vormen, en na afloop conclusies te trekken voor vervolgactiviteiten in het Logboek; • vanuit je begeleiding ontwikkelingssignalerende gegevens vast te leggen in het Kinderdagboek; • aan het einde van de themaperiode te reflecteren, evalueren en conclusies te trekken voor de volgende themaperiode. In HOREB zitten de instrumenten, zoals doelenoverzichten, observatiemodellen en didactische aanwijzingen, om dit effectief te kunnen doen. Met HOREB ga je … Meer lezen over HOREB en leerlingadministratiesystemen