Copyrights
Koninklijke van Gorcum BV is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken.
Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke van Gorcum BV.
Het gebruik van hyperlinks naar (paginaʼs van) de website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de website van Koninklijke van Gorcum BV is.

Privacy statement
De organisaties achter Horeb vinden het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en daarom is vastgelegd op welke wijze wij deze verwerken. Per december 2016 heeft Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum daarom het privacybeleid aangepast in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen onderwijsmiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum onderschrijft dit convenant.

Op de eigen omgeving van Horeb kunnen scholen de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van Horeb downloaden en aanvullen met de gegevens van hun school, zodat ze in hun archief een versie kunnen opslaan.

Op de website van de brancheorganisatie voor de uitgeverij GEU zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook is daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie te vinden.”