Een overzicht van alle nieuwe updates

De afgelopen periode zijn er weer een aantal verbeteringen in het Horeb-instrument opgenomen. Dit alles om het nog gebruiksvriendelijker te maken, naar aanleiding van opmerkingen en tips van gebruikers.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

1. In het Activiteitenboek in alle versies (kinderdagverblijf-onderbouw-bovenbouw) zijn onder de grijze ster de volgende formulieren weggehaald:
• Overige activiteiten
• Afsluitende activiteiten
• Rollen, handelingen en taal
• De brainstorm
• Ouderbetrokkenheid
• Formulier ‘onderzoeksactiviteiten’ is verplaats naar de gele ster onder ‘spelactiviteiten’

2. In de onderbouwversie is onder het kopje ‘lees- en schrijfactiviteiten’ het formulier ‘leesvaardigheid’ toegevoegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het formulier ‘schrijfvaardigheid’. Deze formulieren vervangen op den duur de formulieren ‘leesstrategieën’ en schrijfstrategieën’. De nieuwe formulieren zijn opgebouwd rondom het 4-veldenmodel à – Motivatie – Begrip – Techniek – Woordenschat. Bron voor deze formulieren: referentiekader taal

 

3. In het Activiteitenboek van de bovenbouw is de matrix uitgebreid met 2 kolommen.

 

4. In het Activiteitenboek bij alle versies (kinderdagverblijf-onderbouw-bovenbouw) kan nu binnen alle formulieren de thema-informatie (inhouden-betekenissen-doelen uit de grijze balk) op geklikt worden door middel van de knop ‘bekijk het huidige thema’.

 

5. Er is in alle versies een zoekfunctie gekomen in het Logboek. Hier kun je op kernactiviteit en activiteit terugzoeken.

 

6. In de Logboeken van alle versies kan nu ook vooruit gepland worden, zodanig dat het toekomstige thema (grijze balk) hierbij op geklikt kan worden.

 

7. In het Kinderdagboek van de bovenbouw is een Entreeformulier toegevoegd, dat gebruikt kan worden voor nieuw instromende kinderen.

 

Wij wensen jullie veel werkplezier met het instrument.

 

Lorien de Koning & Isabelle Vingerhoets
(bovenbouwspecialist & onderbouwspecialist)