De basis van het programma HOREB is de driedeling in Activiteitenboek, Logboek en Kinderdagboek.

• In het Activiteitenboek kunt u themamappen aanmaken. Elke themamap bevat verschillende instrumenten die u nodig heeft om uw thema’s en activiteiten doelgericht te ontwerpen. Ook vindt u hier de achtergrondinformatie, didactiek en een aantal voorbeelden die u kunt gebruiken om u nog verder te bekwamen in het thematiseren.

• Het Logboek is een instrument voor het plannen en reflecteren op activiteiten die u met kinderen onderneemt en het handelen van uzelf binnen die activiteiten. Hier reflecteert u ook op de ontwikkeling van de kinderen die deelnamen aan de activiteit. Deze ontwikkelingssignalerende gegevens transporteert het programma automatisch naar het Kinderdagboek van dat kind.

• In het Kinderdagboek houdt u per kind en per kernactiviteit de ontwikkeling bij. Ook kunt u hier bestanden toevoegen die de ontwikkeling van het kind inzichtelijk maken, zoals foto’s van bouwactiviteiten of geschreven teksten. Op deze manier bouwt u per kind een portfolio en een eigen archief op.