De basis HOREB 3.0 is de driedeling in Activiteitenboek, Logboek en Kinderdagboek.

• In het Activiteitenboek is de planning te vinden voor 6-8 weken onderwijs. In deze planning denkt u na over interessante inhouden, de betekenissen van de kinderen en de bedoelingen die u op het oog hebt. In het Activiteitenboek zijn de cirkels voor zowel de onder- als de bovenbouw zijn te vinden. Het zijn interactieve cirkels waar u de bedoelingen die u op het oog hebt kunt selecteren. U kunt bedoelingen uit beide cirkels selecteren.

HOREB cirkels

Door middel van kleuren wordt het zichtbaar welke onderdelen er zijn gekozen (oranje) en welke onderdelen al tijdens een ander thema aan bod zijn gekomen (groen).

U kunt gebruik maken van de zogenaamde sterren (kernactiviteiten). De volgende sterren zijn er te vinden:

  • Onderzoekend spel
  • Lees- en schrijfactiviteiten
  • Gespreksactiviteiten
  • Constructieve/beeldende activiteiten
  • Reken- en wiskundeactiviteiten

• Het Logboek is een instrument voor het plannen en reflecteren op activiteiten die u met kinderen onderneemt en het handelen van uzelf binnen die activiteiten. Hier reflecteert u ook op de ontwikkeling van de kinderen die deelnamen aan de activiteit. Deze ontwikkelingssignalerende gegevens transporteert het programma automatisch naar het Kinderdagboek van dat kind.

• In het Kinderdagboek houdt u per kind en per kernactiviteit de ontwikkeling bij. Ook kunt u hier bestanden toevoegen die de ontwikkeling van het kind inzichtelijk maken, zoals foto’s van bouwactiviteiten of geschreven teksten. Op deze manier bouwt u per kind een portfolio en een eigen archief op.