In januari 2018 wordt er een kindportfolio aan Horeb toegevoegd.

Hoe werkt het digitale portfolio?

De digitale Horeb is uitgebreid met een digitaal portfolio. De leerkracht kan als gebruiker de portfolio-pagina’s van de kinderen aanmaken in het kinderdagboek. Zet een vinkje voor de namen van de leerlingen of zet een vinkje voor de omschrijving ‘Naam’ om alle kinderen in één keer te selecteren. De groene button ‘Nieuwe portfolio wachtwoorden aanmaken’ verschijnt onderaan de pagina. Klik op deze button om de kind inloggegevens aan te maken. De inloggegevens worden in een pdf document geopend. Kinderen kunnen dan vervolgens inloggen in hun portfolio middels de startpagina van Horeb.

Ze drukken op de blauwe knop: ‘Inloggen in portfolio’, vervolgens moeten ze hun eigen naam invoeren plus het door de leerkracht aangemaakte wachtwoord.
Vervolgens komen de leerlingen op hun portfolio-pagina terecht. Eerst zien ze een overzicht van de thema’s van hun groep. Ze klikken het huidige thema aan en vervolgens kunnen de leerlingen hierin aan het werk. Ze kunnen lezen over welke inhouden en doelen het thema gaat en vervolgens kunnen ze hun eigen leerdoelen opstellen. Ook kunnen leerlingen notities maken in het portfolio of reflecteren op uitgevoerde activiteiten in de klas. Hier kunnen ze ook bestanden en foto’s bij uploaden.
De leerkracht kan ook zijn observaties delen met de leerlingen, door na het typen van de observaties het hokje ‘Delen met leerling’ aan te vinken. Als de leerkracht dit hokje aanvinkt wordt de observatie gedeeld en dus zichtbaar op de pagina in het leerlingportfolio. De leerling kan dan in zijn portfolio reageren op de observatie van de leerkracht. Anderzijds kan de leerkracht ook reageren op de notitie van de leerling.
De leerlingen kunnen tussentijds, of na afloop van het thema op hun leerdoelen reflecteren. Met of zonder de leerkracht. In eerste instantie doen ze dat door een smiley aan te klikken, die aangeeft of het doel wel of niet bereikt is. Vervolgens kunnen onder de leerdoelen reflecteren middels het tekstvak: ‘Eindevaluatie’.