Echte spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle leerinhouden. Echte problemen en kwesties dagen uit tot kritisch handelen en denken. Samen werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Met HOREB kunt u hier op een gestructureerde wijze vorm aan geven.

HOREB is gebaseerd op het observatiemodel ‘Spelverhalen’. Dit model is gericht op observatie van kinderen tussen 0 tot 12/13 jaar. HOREB heeft daardoor een doorlopende lijn voor kindcentra, kinderopvang en basisschool.

HOREB is volledig digitaal en eenvoudig toepasbaar. Elke gebruiker krijgt een eigen account waarmee u direct in kunt loggen en de gegevens van de eigen groep kinderen en de ontwikkeling van de kinderen bijhoudt. De beheerder op uw school kan eenvoudig een groep aanmaken, kinderen toevoegen en verwijderen.

De voordelen van HOREB op een rij:

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
  • Eén module voor onder- en bovenbouw en kinderopvang
  • Helder overzicht van alle geplande activiteiten
  • Logboek als instrument voor het plannen en reflecteren op het eigen handelen
  • Gegevens van het Logboek automatisch in het Kinderdagboek
  • Samenvattingen van de observatiemodellen via het Kinderdagboek
  • Foto’s, eigen werk en videofragmenten eenvoudig toevoegen
  • Gratis deskundige helpdesk
  • Koppeling met ParnasSys en Esis  (lees hier de werkwijze)

Waar komt de naam HOREB vandaan?

HOREB is een afkorting van Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling.