HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Met dit online handelingsgerichte kwaliteitssysteem kunt u invulling geven aan Startblokken in de kinderopvang, Basisontwikkeling in de onderbouw en Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw van de basisschool.

HOREB bevat de aanwijzingen en instrumenten waarmee pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten ontwikkelingsgericht kunnen werken met kinderen vanaf de babyperiode tot en met einde basisonderwijs. HOREB is volledig digitaal en eenvoudig toepasbaar. Elke gebruiker krijgt een eigen account waarmee u direct kunt inloggen in de gegevens van uw eigen groep kinderen en de ontwikkeling van de kinderen bijhoudt. De beheerder op uw school kan eenvoudig een groep aanmaken, kinderen toevoegen en verwijderen.

De voordelen van HOREB op een rij:

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
  • Aparte modules voor onder- en bovenbouw en kinderopvang
  • Helder overzicht van alle geplande activiteiten
  • Logboek als instrument voor het plannen en reflecteren op het eigen handelen
  • Gegevens van het Logboek automatisch in het Kinderdagboek
  • Samenvattingen van de observatiemodellen via het Kinderdagboek
  • Foto’s, eigen werk en videofragmenten gemakkelijk toevoegen
  • Gratis deskundige helpdesk
  • Koppeling met ParnasSys en Esis  (lees hier de werkwijze)