Er is op 2 maart een update uitgevoerd in de digitale Horeb.

Beste gebruikers van de digitale Horeb,

In de laatste update hebben wij de volgende verbeteringen verwerkt:

1. Kinderdagboek: Bij het plaatsen van een foto bij de observatie wordt een staande foto standaard gedraaid.

2. Activiteitenboek: De volgorde bij de formulieren klopte niet in de print. Deze hebben we gelijk getrokken met die op het scherm. Het formulier Evaluatie-thema staat nu als laatste bij het onderdeel Algemeen.

3. Activiteitenboek: als je nu in het Activiteitenboek op de knop ‘print groepsplannen’ drukt wordt er een pdf aangemaakt met alle groepsplannen van alle uitgevoerde thema’s van dit schooljaar onder elkaar.

4. Kinderdagboek: De knop ‘observatie toevoegen’ hebben we naar beneden gehaald en naast de knop ‘document toevoegen’ geplaatst.

5. Activiteitenboek: Onder de gekleurde sterren bevinden zich verschillende vaardigheids-lijsten. Zoals bijvoorbeeld ‘leesvaardigheid’. Op het moment dat je doelen in deze lijsten op instructie zet, ontstaat er een blauwe link: ‘Bekijk instructie doelen’. Dit is een link naar een tussenscherm, zodat de geselecteerde doelen eenvoudig bekeken of gekopieerd kunnen worden naar de ‘grijze balk’.

De volgende wensen kunnen wij helaas niet doorvoeren:
1. Logboek: In het Logboek is het technisch niet mogelijk om per activiteit documenten te kunnen toevoegen. Deze documenten kun je wel in het Activiteitenboek of Kinderdagboek kwijt.

2. Kinderdagboek: Foto’s bij stand-van-zaken formulier. Bij formulieren kunnen we alleen tekst verwerken. Foto’s zijn helaas niet mogelijk. In HOREB horen foto’s in het Kinderdagboek thuis.

Deze wensen zetten wij op onze wensenlijst voor de volgende update:
• Activiteitenboek: We willen een knop ‘print thema-evaluaties’. Dit is niet eenvoudig, omdat dit een los formulier is en geen vast onderdeel binnen thema’s zoals de groepsplannen.

• Logboek: Datum vasthouden: bij bladeren door kalender terugkeren op de laatste datum.

• Logboek: Herhalende activiteiten onderbreken: dit punt is al vaker aan de orde geweest. Het onderbreken van herhalende activiteiten is helaas nog niet mogelijk. Dit is technisch zeer complex.
Mocht u aanvullingen hebben voor de wensenlijst dan horen wij dat graag. Voor nu veel werkplezier!