Iedere school heeft een leerlingadministratiesysteem. Steeds vaker zijn hieraan leerlingvolgsystemen verbonden. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen krijgen dan een plaats binnen het administratiesysteem.

De meeste scholen gebruiken ParnasSys of ESIS.

Het is mogelijk de gevens in het leerlingadministratiesysteem aan te vullen met gegevens vanuit HOREB.

Gebruikt u ParnasSys?

  • Vanuit HOREB kunt u de groepsplannen voor een themaperiode ook plaatsen in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kunt u dat eenvoudig doen via ‘beheer’ en dan ‘plan invoeren’.
  • Enkele keren per jaar voegt u de stand-van-zakenoverzichten, die u heeft opgemaakt in HOREB, in bij de overige leerlinggegevens in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kan dat eenvoudig via ‘nieuw document’ in de leerlingmap.

Gebruikt u ESIS?

  • Vanuit HOREB kunt u de groepsplannen voor een themaperiode ook plaatsen in het leerlingadministratiesysteem
  • Enkele keren per jaar voegt u de stand-van-zakenoverzichten, die u heeft opgemaakt in HOREB, in bij de overige leerlinggegevens in het leerlingadministratiesysteem. In ESIS kunt u een bijlage koppelen aan een registratie in het dossier. U kunt HOREB aan de onderwerpen lijst toevoegen via Beheer > Hulptabellen – Hulptabellen dossier – Onderwerp. Als u de HOREB documenten aan een registratie koppelt met het onderwerp HOREB, dan kunt u deze bijlagen eenvoudig weer kunt terugvinden in het dossier.
    Door een indicator aan te maken op de Dossieroverzichtspagina kunt u ook op deze pagina snel zien of er in het dossier van de leerling een HOREB registratie of document aanwezig is. Raadpleegt u hiervoor de documentatie in de ESIS Help.