HOREB 3.0 beschikbaar

HOREB 3.0 beschikbaar

Achter de schermen hebben we de laatste maanden hard gewerkt aan de doorontwikkeling van HOREB. Het is gestart bij het construeren van een nieuw observatiemodel. Het observatiemodel ‘Spelverhalen’. Met dit model kun je kinderen observeren in de leeftijden 0 tot 12/13 jaar. HOREB 3.0 bestaat daarom uit één module voor zowel kinderopvang als de basisschool.

Nieuw in Horeb: Kindportfolio

Nieuw in Horeb: Kindportfolio

In januari 2018 wordt er een kindportfolio aan Horeb toegevoegd.

Hoe werkt het digitale portfolio?

De digitale Horeb is uitgebreid met een digitaal portfolio. De leerkracht kan als gebruiker de portfolio-pagina’s van de kinderen aanmaken in het kinderdagboek. Zet een vinkje voor de namen van de leerlingen of zet een vinkje voor de omschrijving ‘Naam’ om alle kinderen in één keer te selecteren. De groene button ‘Nieuwe portfolio wachtwoorden aanmaken’ verschijnt onderaan de pagina. Klik op deze button om de kind inloggegevens aan te maken. De inloggegevens worden in een pdf document geopend. Kinderen kunnen dan vervolgens inloggen in hun portfolio middels de startpagina van Horeb.

Ze drukken op de blauwe knop: ‘Inloggen in portfolio’, vervolgens moeten ze hun eigen naam invoeren plus het door de leerkracht aangemaakte wachtwoord.
Vervolgens komen de leerlingen op hun portfolio-pagina terecht. Eerst zien ze een overzicht van de thema’s van hun groep. Ze klikken het huidige thema aan en vervolgens kunnen de leerlingen hierin aan het werk. Ze kunnen lezen over welke inhouden en doelen het thema gaat en vervolgens kunnen ze hun eigen leerdoelen opstellen. Ook kunnen leerlingen notities maken in het portfolio of reflecteren op uitgevoerde activiteiten in de klas. Hier kunnen ze ook bestanden en foto’s bij uploaden.
De leerkracht kan ook zijn observaties delen met de leerlingen, door na het typen van de observaties het hokje ‘Delen met leerling’ aan te vinken. Als de leerkracht dit hokje aanvinkt wordt de observatie gedeeld en dus zichtbaar op de pagina in het leerlingportfolio. De leerling kan dan in zijn portfolio reageren op de observatie van de leerkracht. Anderzijds kan de leerkracht ook reageren op de notitie van de leerling.
De leerlingen kunnen tussentijds, of na afloop van het thema op hun leerdoelen reflecteren. Met of zonder de leerkracht. In eerste instantie doen ze dat door een smiley aan te klikken, die aangeeft of het doel wel of niet bereikt is. Vervolgens kunnen onder de leerdoelen reflecteren middels het tekstvak: ‘Eindevaluatie’.

Prijzen en bestellen

Prijzen en bestellen

Bij Horeb houden we niet van verrassingen. U betaalt de aanschafprijs en een vast jaarbedrag en krijgt daarvoor toegang tot het complete systeem. Voor alle updates, uitbreidingen van het systeem en ook de helpdeskondersteuning betaalt u niets extra. U sluit een licentie af die wordt afgegeven per BRIN-nummer/Registratienummer en die is gebaseerd op het aantal kinderen. Dit aantal wordt jaarlijks in november gecontroleerd op basis van de gegevens van DUO (schoolgrootte) en het register kinderopvang. In januari ontvangt u een factuur die gebaseerd is op deze gegevens.

Er zijn drie modules van HOREB beschikbaar:

 • voor de onderbouw van de basisschool
 • voor de bovenbouw van de basisschool
 • voor de kinderopvang

Bij aanschaf van HOREB krijgt u toegang tot alle modules.
Het maandelijkse tarief wordt voor een periode van een volledig jaar, voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar, in rekening gebracht.

 

Prijzen < 100 kinderen* 100 – 300 kinderen* > 300 kinderen*
aanschaf jaarbedrag aanschaf jaarbedrag aanschaf jaarbedrag
€ 250, € 160,- € 327,50 € 216,- € 430,- € 276,-

* Bij uw bestelling geeft u zelf het aantal aan. Dit aantal zal jaarlijks in oktober worden gematcht met de gegevens van DUO (schoolgrootte) en het register kinderopvang. In januari ontvangt u een factuur die gebaseerd is op deze gegevens.

Bent u een HBO, adviesbureau of andere instelling? Dan rekenen we het bedrag voor een kleine school.

Bestel direct  Factuuradres indien afwijkend van postadres:

  HOREB updates maart 2017

  HOREB updates maart 2017

  Er zijn weer diverse verbeteringen doorgevoerd binnen HOREB.

  Onderstaand vindt u een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd:

  • Activiteitenboek: Hier is een knop ‘print thema-evaluaties’ toegevoegd. Middels deze knop krijg je alle thema-evaluaties, van alle thema’s die in het activiteitenboek staan, in één document te zien.
  • Logboek: Het is in het logboek nu mogelijk om herhalende activiteiten te onderbreken of te wijzigingen zonder dat dit direct invloed heeft op de hele reeks aangemaakte activiteiten. Dit scherm verschijnt:
  • Logboek: Bij het bladeren door de kalender houdt het logboek nu de laatst geselecteerde datum vast. Als je dan vooruit hebt gepland in het logboek hoef je niet meer naar je activiteiten te zoeken.
  • Kinderdagboek: De groepsreflecties die de leerkracht maakt in het logboek worden nu apart opgeslagen in het kinderdagboek. Zo heb je ook je eigen reflecties handig op een rijtje.
  • Algemeen: Het systeem heeft een nieuwe blauwe balk gekregen aan de linkerkant van het scherm. Hiermee kun je bladeren naar andere groepen of memo’s makkelijk openen. De groepen van de school zijn verwijdert onder je inlognaam. Deze balk werd namelijk te lang.
  • Algemeen: Overal in het systeem kan nu met dik, schuin en onderstreept gewerkt worden. Ook is het mogelijk om een opsomming in de tekst te maken.
  • Algemeen: Overal in het systeem zijn knoppen ‘opslaan en doorgaan’ toegevoegd. Dan kun je eenvoudig je werk opslaan zonder dat je direct je thema of activiteit moet toevoegen.
  • Kinderdagboek: Het is nu mogelijk om meerdere foto’s van dezelfde activiteit bij één observatie toe te voegen.
  • Kinderdagboek: De observaties van één themaperiode kunnen nu in beeld gebracht worden. Selecteer de start- en einddatum van de periode en alleen de observaties van deze periode zijn nu zichtbaar. Zo heb je snel overzicht over welke kinderen je in het thema al geschreven hebt en over wie niet.
  • Kinderdagboek: bij de overgang naar een nieuw schooljaar worden het entreeformulier en de halfjaarlijkse stand van zaken meegenomen naar de nieuwe groep. Zo heb je een startdocument.

  Terug naar overzicht

  Korting op OGO kwaliteitskaarten voor HOREB-klanten

  Korting op OGO kwaliteitskaarten voor HOREB-klanten

  Bent u HOREB-klant? Dan krijgt u korting op de OGO kwaliteitskaaarten in Werken Met Kwaliteit (WMK).

   

  Geeft uw school OGO-onderwijs? Dan kunt u vanaf nu gebruik maken van de speciale kwaliteitskaarten Ontwikkelingsgericht Onderwijs in het online systeem voor kwaliteitszorg (WMK). Deze zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Vragenlijsten’. Lees verder…

   

  Bent u HOREB-klant? Dan kunt u WMK gebruiken met een speciale prijs. We gaan onze andere klanten niet benadelen, want we stellen als voorwaarde voor deze prijs dat de klanten Horeb hebben. Dus alleen Horeb klanten (en dus echte OgO scholen) kunnen gebruik maken van WMK met deze speciale prijs. U kunt WMK aanschaffen voor € 100,00 (inclusief BTW ), de normale aanschafprijs is € 495,00. Daarnaast betaalt u jaarlijks terugkerende onderhouds- en servicekosten a € 28,00 per maand. Deze worden 1x per jaar gefactureerd, bij aanschaf en daarna in januari.

  Vervolgens wordt het abonnement jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging.

   

   

  Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met onze klantenservice…

  HOREB: De laatste updates

  HOREB: De laatste updates

  Er is op 2 maart een update uitgevoerd in de digitale Horeb.

  Beste gebruikers van de digitale Horeb,

  In de laatste update hebben wij de volgende verbeteringen verwerkt:

  1. Kinderdagboek: Bij het plaatsen van een foto bij de observatie wordt een staande foto standaard gedraaid.

  2. Activiteitenboek: De volgorde bij de formulieren klopte niet in de print. Deze hebben we gelijk getrokken met die op het scherm. Het formulier Evaluatie-thema staat nu als laatste bij het onderdeel Algemeen.

  3. Activiteitenboek: als je nu in het Activiteitenboek op de knop ‘print groepsplannen’ drukt wordt er een pdf aangemaakt met alle groepsplannen van alle uitgevoerde thema’s van dit schooljaar onder elkaar.

  4. Kinderdagboek: De knop ‘observatie toevoegen’ hebben we naar beneden gehaald en naast de knop ‘document toevoegen’ geplaatst.

  5. Activiteitenboek: Onder de gekleurde sterren bevinden zich verschillende vaardigheids-lijsten. Zoals bijvoorbeeld ‘leesvaardigheid’. Op het moment dat je doelen in deze lijsten op instructie zet, ontstaat er een blauwe link: ‘Bekijk instructie doelen’. Dit is een link naar een tussenscherm, zodat de geselecteerde doelen eenvoudig bekeken of gekopieerd kunnen worden naar de ‘grijze balk’.

  De volgende wensen kunnen wij helaas niet doorvoeren:
  1. Logboek: In het Logboek is het technisch niet mogelijk om per activiteit documenten te kunnen toevoegen. Deze documenten kun je wel in het Activiteitenboek of Kinderdagboek kwijt.

  2. Kinderdagboek: Foto’s bij stand-van-zaken formulier. Bij formulieren kunnen we alleen tekst verwerken. Foto’s zijn helaas niet mogelijk. In HOREB horen foto’s in het Kinderdagboek thuis.

  Deze wensen zetten wij op onze wensenlijst voor de volgende update:
  • Activiteitenboek: We willen een knop ‘print thema-evaluaties’. Dit is niet eenvoudig, omdat dit een los formulier is en geen vast onderdeel binnen thema’s zoals de groepsplannen.

  • Logboek: Datum vasthouden: bij bladeren door kalender terugkeren op de laatste datum.

  • Logboek: Herhalende activiteiten onderbreken: dit punt is al vaker aan de orde geweest. Het onderbreken van herhalende activiteiten is helaas nog niet mogelijk. Dit is technisch zeer complex.
  Mocht u aanvullingen hebben voor de wensenlijst dan horen wij dat graag. Voor nu veel werkplezier!

  HOREB bovenbouw is vernieuwd!

  HOREB bovenbouw is vernieuwd!

  De instrumenten die nodig zijn om onderzoeksactiviteiten in de bovenbouw goed te begeleiden zijn in pilots uitgeprobeerd, bijgesteld vanuit theorie en praktijk en nu opgenomen in de digitale HOREB bovenbouw.

  Horeb_news_detail

  De uitlegteksten zijn veranderd, zodat u al lezend door de nieuwe observatiemodellen en ontwikkelingsperspectieven kunt heen gaan.

   

  Het observeren van kinderen is van belang om hun ontwikkeling te kunnen volgen en te kunnen stimuleren. Aan de hand van deze observatiemodellen kunnen onderzoeksactiviteiten bij kinderen in de bovenbouw door de leerkracht worden ontworpen, begeleid en goed gevolgd. Door adequate leerprocessen te creëren verdiept de leerkracht deze onderzoeksactiviteiten.

   

  Er worden drie soorten onderzoeksactiviteiten onderscheiden (De Koning, 2013):

  1. Bronnenonderzoek
  Bronnenonderzoek is onderzoek dat wordt gedaan in schriftelijke bronnen zoals in boeken of teksten van internet. Tevens kunnen ook filmpjes worden bekeken, objecten bestudeerd, kaarten en atlassen bekeken en illustraties worden gebruikt.

  2. Praktijkonderzoek
  Bij praktijkonderzoek trekken leerlingen de wereld in. Er kan worden gedacht aan het interviewen van een expert, het uitvoeren van een enquête,
  een brief of e-mail versturen, onderzoek door ervaringen en handelingen die ze opdoen in een sociaal-culturele praktijk, veldonderzoek uitvoeren
  en het bezoeken van een instelling of bedrijf.

  3. Experimenteel onderzoek
  Onder experimenteel onderzoek wordt verstaan; het uitvoeren van een experiment, een proefopstelling maken, modellen of simulaties ontwerpen,
  een technisch ontwerp uitproberen en daarbij werken met controlegroepen.

  De observatiemodellen hebben een opbouw die we ook kennen vanuit de modellen van de onderbouw. Het observatiemodel heeft vier onderdelen. De onderdelen A ‘Betekenissen en motieven van kinderen’, C ‘Brede bedoelingen bij onderzoeksactiviteiten’ en D ‘Specifieke kennis en vaardigheden’ zijn weergegeven in de doelencirkel voor de bovenbouw (Van Oers, 2009). Onderdeel B ‘De ontwikkeling van kinderen binnen de onderzoeksactiviteit’ komt voort uit de cirkel en lees je dus door alle ringen heen.

   

  Onderzoeksactiviteiten leveren de leerlingen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op. Tevens doen zich in iedere onderzoeksactiviteit mogelijkheden voor om (zie o.a. Wardekker, 2001; Volman, 2011):
  • je bewust te worden van je eigen identiteit en deze te ontwikkelen
  • je onderzoekende houding te ontwikkelen
  • het bestaande begrippenkader uit te breiden
  • grip krijgen op kennis door het in te zetten in betekenisvolle contexten en kennis met inzicht functioneel leren gebruiken
  Meer informatie over de inhoud van HOREB of een proeflicentie voor uw organisatie bestellen?
  Neem gerust contact op met:
  j.hagenaar@de-activiteit.nl of horeb@vangorcum.nl

  HOREB: vernieuwd en verbeterd

  HOREB: vernieuwd en verbeterd

  Een overzicht van alle nieuwe updates

  De afgelopen periode zijn er weer een aantal verbeteringen in het Horeb-instrument opgenomen. Dit alles om het nog gebruiksvriendelijker te maken, naar aanleiding van opmerkingen en tips van gebruikers.

  Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. In het Activiteitenboek in alle versies (kinderdagverblijf-onderbouw-bovenbouw) zijn onder de grijze ster de volgende formulieren weggehaald:
  • Overige activiteiten
  • Afsluitende activiteiten
  • Rollen, handelingen en taal
  • De brainstorm
  • Ouderbetrokkenheid
  • Formulier ‘onderzoeksactiviteiten’ is verplaats naar de gele ster onder ‘spelactiviteiten’

  2. In de onderbouwversie is onder het kopje ‘lees- en schrijfactiviteiten’ het formulier ‘leesvaardigheid’ toegevoegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het formulier ‘schrijfvaardigheid’. Deze formulieren vervangen op den duur de formulieren ‘leesstrategieën’ en schrijfstrategieën’. De nieuwe formulieren zijn opgebouwd rondom het 4-veldenmodel à – Motivatie – Begrip – Techniek – Woordenschat. Bron voor deze formulieren: referentiekader taal

   

  3. In het Activiteitenboek van de bovenbouw is de matrix uitgebreid met 2 kolommen.

   

  4. In het Activiteitenboek bij alle versies (kinderdagverblijf-onderbouw-bovenbouw) kan nu binnen alle formulieren de thema-informatie (inhouden-betekenissen-doelen uit de grijze balk) op geklikt worden door middel van de knop ‘bekijk het huidige thema’.

   

  5. Er is in alle versies een zoekfunctie gekomen in het Logboek. Hier kun je op kernactiviteit en activiteit terugzoeken.

   

  6. In de Logboeken van alle versies kan nu ook vooruit gepland worden, zodanig dat het toekomstige thema (grijze balk) hierbij op geklikt kan worden.

   

  7. In het Kinderdagboek van de bovenbouw is een Entreeformulier toegevoegd, dat gebruikt kan worden voor nieuw instromende kinderen.

   

  Wij wensen jullie veel werkplezier met het instrument.

   

  Lorien de Koning & Isabelle Vingerhoets
  (bovenbouwspecialist & onderbouwspecialist)

  HOREB en leerlingadministratiesystemen

  HOREB en leerlingadministratiesystemen

  Iedere school heeft een leerlingadministratiesysteem. Steeds vaker zijn hieraan leerlingvolgsystemen verbonden. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen krijgen dan een plek binnen het administratiesysteem.

  Bekende voorbeelden hiervan zijn ParnasSys en ESIS.

  HOREB wordt vaak gezien als een observatiesysteem of kindvolgsysteem. In HOREB registreer je uiteraard gegevens over de ontwikkeling van kinderen, maar met HOREB doe je meer. Het is hét werkinstrument, de ‘gereedschapskoffer’, voor leerkrachten die Ontwikkelingsgericht Onderwijs willen vormgeven in hun groep. Het is bedoeld om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te sturen en te verbeteren. HOREB heb je nodig om:

  • voor alle leerlingen een doelgericht en toegesneden activiteitenaanbod te ontwerpen (themaplanningen en groepsplannen in het Activiteitenboek), je plannen bij te stellen en aan te vullen gedurende de themaperiode;
  • je begeleidende activiteiten te plannen, vast te stellen welke activiteiten een zone van naaste ontwikkeling vormen, en na afloop conclusies te trekken voor vervolgactiviteiten in het Logboek;
  • vanuit je begeleiding ontwikkelingssignalerende gegevens vast te leggen in het Kinderdagboek;
  • aan het einde van de themaperiode te reflecteren, evalueren en conclusies te trekken voor de volgende themaperiode.
  In HOREB zitten de instrumenten, zoals doelenoverzichten, observatiemodellen en didactische aanwijzingen, om dit effectief te kunnen doen. Met HOREB ga je beter reflecteren op je handelen, beter differentiëren én begeleiden.


  Kortom: Ontwikkelingsgericht Onderwijs en HOREB zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

  Je hebt HOREB dus nodig om goed Ontwikkelingsgericht te kunnen werken. Wat betekent dit dan voor het gebruik van een leerlingadministratiesysteem zoals ParnasSys?


  Doe je zaken dan niet dubbel? Zitten beide systemen elkaar niet in de weg? Het antwoord is duidelijk: Néé!

  Je kunt namelijk het leerlingadministratiesysteem aanvullen met gegevens vanuit HOREB. Je kunt volstaan met twee zaken:

  • Vanuit HOREB kun je de groepsplannen voor een themaperiode ook plaatsen in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kun je dat eenvoudig doen via ‘beheer’ en dan ‘plan invoeren’.
  • Enkele keren per jaar voeg je de stand-van-zakenoverzichten, die je hebt opgemaakt in HOREB, in bij de overige leerlinggegevens in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kan dat eenvoudig via ‘nieuw document’ in de leerlingmap.
  In ESIS kunt u een bijlage koppelen aan een registratie in het dossier. U kunt HOREB aan de onderwerpen lijst toevoegen (Beheer > Hulptabellen – Hulptabellen dossier – Onderwerp). Als u de HOREB documenten aan een registratie koppelt met het onderwerp HOREB, dan kunt u deze bijlagen eenvoudig weer kunt terugvinden in het dossier.
  Door een indicator aan te maken op de Dossieroverzichtspagina kunt u ook op deze pagina snel zien of er in het dossier van de leerling een HOREB registratie of document aanwezig is. Raadpleegt u hiervoor de documentatie in de ESIS Help.

  Belangrijke vernieuwingen

  Belangrijke vernieuwingen

  De basis van HOREB blijft gelijk maar het gebruik zal veel eenvoudiger en overzichtelijker worden.

  Enkele belangrijke vernieuwingen zijn:

  • Gebruiksvriendelijker: de basis van HOREB blijft gelijk dus de driedeling in Activiteitenboek, Logboek en Kinderdagboek, maar het gebruik zal veel eenvoudiger en overzichtelijker worden.
  • Weekplanning: het programma start met een eenvoudig overzicht van alle geplande activiteiten voor de lopende week (Rooster&Logboek). Vanuit dit overzicht kunt u verder werken.
  • Eigen inlog: iedere leerkracht/begeleider krijgt een eigen inlog waarmee je direct inlogt op de gegevens van de eigen groep. Collega’s kunnen berichten achterlaten voor de overdracht.